Click to download


Elektromagnetická podstata hmoty

Obsah:

1.1 Elektron a jeho elektrostatické pole

1.2 Magnetický dipólový moment

1.3 Moment hybnosti

1.4 Magnetická energie

2.1 Poloměry volného elektronu

2.2 Magnetický indukční tok volného elektronu

2.3 Síla, která drží elektron pohromadě

3.1 Elektron v atomu vodíku

3.2 Přeměna elektronu

4 Proton

5 Elektron s magnetickým momentem -1,001159 𝜇𝐵

6 Neutron

7 Deuteron

8 Alfa částice (Jádro helia)

9 Jaderná síla

Jan Vojta 2022

Paradoxy teorie relativity a jejich důsledky

1 Rychlost světla v pohybujících se soustavách

1.1 Soustavy souřadnic

1.2 Galileův princip relativity 

1.3 Galileova transformace

1.4 Lorentzova transformace

1.5 Kontrakce délek 

1.6 Skládání rychlostí 

1.7 Transformace zrychlení 

1.8 Aberace a Dopplerův efekt 

1.9 Zpomalování času v zrychlující soustavě

2 Hmota a energie

2.1 Hmotnost pohybujících se těles

2.2 Energie pohybujících se těles 

2.3 Absolutno nebo relativita? 

2.4 Intermezzo 

3 Éter

3.1 – Zastaralá hypotéza? 

3.2 Definice absolutní soustavy 

3.3 Synchronizace hodin v soustavě Σ´

3.4 Transformace zrychlení vůči éteru  

4 Chod času v okolí hmotných těles

4.1 Rychlost světla v gravitačním poli  

4.2 Gravitační rudý posuv  

4.3 Schwarzchildův poloměr  

  • Jan Vojta 2004

The Electromagnetic Essence Of Matter

1.1 Electron and its electrostatic field
1.2 Magnetic dipole moment
1.3 Angular momentum
1.4 Magnetic energy
2.1 Free electron radii
2.2 Magnetic induction flux of a free electron
2.3 The force holding the electron together
3.1 Electron in a hydrogen atom
3.2 Electron conversion
4 Proton
5 Electron with magnetic moment -1,001159 μB
6 Neutron
7 Deuteron
8 Alpha particles (helium nucleus)
9 Nuclear force